Jobba hos oss

Jobba hos oss som personlig assistent

Vi söker alltid engagerade och kompetenta medarbetare. Vi ser våra medarbetar som vår viktigaste resurs och nyckeln till att våra kunder får bästa möjliga insats. Fyren Assistans arbetar löpande med att vara en attraktiv och utvecklande arbetsgivare där du som medarbetare trivs och vill stanna länge. Därför satsar vi särskilt på dig och varje individuell medarbetare så att alla våra medarbetare håller en god kompetensnivå, får bra och trygga anställningsförhållande, goda förutsättningar till att genomföra en kvalitativ arbetsuppgift och blir en del i vår utveckling och vision.

Assistentens yrkesroll

Yrkesrollen som assistent innebär stort ansvar som kommer med en stor frihet i att individualisera sitt arbetssätt. Din uppgift som assistent är att vara länken mellan funktionsnedsättningens begränsningar och att kunna leva ett normalt liv. Våra kunders funktionsnedsättning, personlighet, ålder, bakgrund samt familjeförhållande varierar starkt. Varje individ, situation och hemmiljö skiljer sig åt. Gemensamma nämnaren är behovet av assistans för en bättre tillvaro. Det är ett stort ansvar som assistent och assistansutförare att vara nära på ett respektfullt sätt. Den personliga assistansen ska i största mån utföras med utgångspunkt i den assistansberättigades önskemål och behov. Den ska även ges med en kontinuitet och därmed bli en trygghet för den assistansberättigade och dennes anhöriga.

Anställda hos Fyren Assistans har:

  • Avtalsenliga löner
  • Försäkring
  • Tjänstepension
  • Tillgång till friskvård
  • Löpande kompetensutveckling
  • Delaktighet i vår utveckling
  • Stora möjligheter till att aktivt påverka sin arbetssituation

Arbetsmiljö

Vi på Fyren assistans tycker att varje medarbetares arbetsmiljö är viktig. Alla medarbetare ska känna sig trygga med sin arbetsuppgift och på sin arbetsplats. Vårt mål är att ingen medarbetare ska behöva drabbas av ohälsa eller skada på grund av sitt arbete. Därför har vi arbetsmiljön som en ständig punkt på vår utvecklingsagenda, i alla våra möten.

Har ni frågor? Då pratar vi gärna vidare med er!

Ring oss på tel. 010-129 60 16 eller använd formuläret nedan.