Fyren
Assistans

Vi strävar alltid efter att vara närvarande, så att alla berörda känner sig sedda och respekterade.

Om personlig
assistans

IVO (inspektionen för vård och omsorg) beskriver personlig assistans på följande sätt:

”Insatsen personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges till den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med att tillgodose sina grundläggande behov.”

Vi vet att det är så mycket mer. Personlig assistans är rätten till att ha ett bra liv. Om du har en omfattande funktionsnedsättning och inte själv klarar din vardag har du rätt till personlig assistans. Personlig assistans innebär att du har en eller flera assistenter som hjälper dig med det du inte klarar av själv. Målet är att du ska leva ett så självständigt liv som möjligt, på dina egna villkor.

Du som har behov av personlig assistans ska själv bestämma vad och hur just din assistans ska utföras och på vilket sätt du önskar att assistenterna hjälper dig. Målet är att du ska kunna leva ditt liv precis som alla andra.

Har ni frågor? Då pratar vi gärna vidare med er!

Ring oss på tel. 010-129 60 16 eller använd formuläret nedan.

Vem har rätt till assistans

I lagen om stöd och särskild service till vissa funktionshindrade (LSS) finns information om vilka som kan få personlig assistans. För att få assistans ska du tillhöra en viss grupp med funktionshinder, som kallas personkrets, och du ska ha ett behov av hjälp med de grundläggande behoven i din vardag.

Det är din kommun eller Försäkringskassan som gör en bedömning av dina behov. Är du över 65 år kan du inte söka personlig assistans.

Vårt mål

Vårt mål är att på bästa sätt erbjuda just dig rätt personlig assistans, med ett stort engagemang, omsorg och omtänksamhet. Vi strävar alltid efter att vara närvarande, så att alla berörda känner sig sedda och respekterade.

Hur söker jag personlig assistans

Du som upplever att du har ett behov av assistans kontaktar din kommun. Kommunen har särskilda handläggare för att utreda behovet av personlig assistans. Har du ett större behov av assistans som innefattar mer än 20 timmars hjälp i veckan så ansöker du om assistans hos Försäkringskassan.

Du kan få hjälp med grundläggande behov som att klä på/av sig, matning, kommunicera med andra, sköta den personliga hygienen eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om din funktionsnedsättning. Är du inte nöjd med beslutet avseende din assistans så kan du överklaga beslutet.

Behöver du hjälp med att ansöka och kontakta myndigheterna så kan vi på Fyren Assistans hjälpa dig. Du hittar våra kontaktuppgifter under kontakter.

Vi erbjuder

Vi erbjuder alltid ett personligt och respektfullt engagemang i hur just du vill ha hjälp i din vardag. Som engagerad assistansanordnare, utgår vi alltid ifrån dina personliga önskemål och behov. Du är i fokus för oss.

Du som kund hos oss får en personlig kontaktperson som känner till din individuella situation, och kan hjälpa dig på ett effektivt sätt utan att du ska behöva känna att det är krångligt på något vis.