Om oss

Vi är det nära bolaget med den stora omsorgen, engagemanget och värmen i våra tjänster

Fyren Omsorg är ett privatägt bolag med verksamheter inom vård och omsorg. Fyren Omsorg grundades 2011 av en grupp engagerade människor med viljan att göra en god insats.

I vår ledningsgrupp arbetar vi ständigt med affärsutveckling, etablering, kvalité och uppföljning. Ledningsgruppens medlemmar har en stor samlad kompetens och erfarenhet av att tidigare varit aktiva inom vård och omsorg, personlig assistans och individ och familj.

Vår vision

Vår vision är att Fyren Omsorg alltid ska ge kvalitativ vård och omsorg av hög klass till alla kunder. Detta åstadkoms genom:
Öppenhet och lyhördhet för kunden och dennes behov.

En tydlig organisation med realistiska mål. Att alltid stäva efter att göra vårt bästa, och sätta våra kunder i centrum
Alltid vara lyhörd för synpunkter och klagomål, och se det som ett sätt att bli bättre.

Ha aktiva och engagerade medarbetare med hög kompetens med god känsla för våra kunder.

Kvalité

Kvalitetssäkring är en viktig del av vår verksamhet. Därför är det extra viktigt att du berättar för oss om vad just du tycker om vår verksamhet, tjänster eller något annat du vill berätta för oss. Vi arbetar utifrån flera lagstiftningar men kvalitetssäkrar verksamheten i huvudsak med stöd av författningen SOSFS 2011:9 (Ledningssystem för systematisk kvalitetsutveckling).

Kvalitén bygger på att vi alltid har ett uppdaterat ledningssystem med aktuella och uppdaterade rutiner, samt att kvalitet är ett levande begrepp i allt det vi gör.

Säkerställd kvalitén

För att säkerställa kvalitén i vår verksamhet och tjänster genomför vi även olika undersökningar med kunder, anhöriga uppdragsgivare, personal samt övriga viktiga intressenter för verksamheten som ligger till grund för effektivt fortskridande kvalitetsarbete. All personal får löpande kompetens utveckling och kunskap i kvalitetsutveckling, för att på bästa sätt kunna utföra ett bra jobb.

Kompetens och utveckling

Våra medarbetare deltar löpande i kompetensutvecklingen, och varje medarbetare har en individuell kompetensutvecklingsplan. Syftet är att all personal ska ha rätt kompetens för att kunna utföra en kvalitativ arbetsuppgift. Kompetensen är ledstjärnan i alla våra tjänster, och är därför högt prioriterad del av verksamheten. Fyren Omsorg följer noga utvecklingen inom våra olika verksamhetsinriktningar. Vårt utvecklingsarbete består av två delar, verksamhetens utveckling och medarbetarnas utveckling. Målet är att alltid vara en del av utvecklingen och vara uppdaterad inom våra olika verksamhetsområden. Vi strävar efter att medarbetarna ska kunna känna sig delaktiga i att påverka och utveckla bolaget och innehållet i sitt arbete så att det på bästa sätt kommer våra kunder till del.

Har ni frågor? Då pratar vi gärna vidare med er!

Ring oss på tel. 010-129 60 16 eller använd formuläret nedan.