Bli familjehem

Bli familjehem

Vi söker familje- och jourhem för barn som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin ursprungsfamilj. Dessa barn behöver ett tryggt och stabilt hem där de kan bygga sin framtidstro, få rätt omvårdnad och mycket kärlek. Som familjehem öppnar ni dörrarna till ert hem och ert familjeliv.

Familjehemsuppdraget

Ert uppdrag som familjehem är att se till att det placerade barnet blir en självklar medlem i er familj. I uppdraget ingår även samarbete med socialtjänst, det placerade barnets vårdnadshavare, barnets övriga nätverk, skola, sjukvård och eventuellt habilitering och BUP(barn och ungdoms psykiatrin). En del barn behöver bo i familjehemmet under en kortare tid medan andra växer upp i sitt familjehem och bor kvar tills de är redo att flytta tillbaka till sina vårdnadshavare eller till ett eget boende.

Att bli familjehem innebär en extra belastning på er familjs känslomässiga resurser. Det är därför avgörande att samtliga familjemedlemmar är positivt inställda till att bli ett familjehem.

Familjehemsutredning och matchning

För att se om ni har det överskott som behövs för att bli ett familjehem kommer ni att genomgå en familjehemsutredning.

Kraven för att påbörja en familjehemsutredning är:

  • Att ni behärskar det svenska språket.
  • Att ni är 25 år eller äldre.
  • Att ni inte förekommer i polisens brott-och misstankeregister, försäkringskassans register avseende längre sjukperioder eller kronofogdens register.
  • Att ni har en stabil ekonomi.
  • Att ert boende är stadigvarande, det vill säga att ni inte hyr i andra hand, är inneboende eller dylikt.
  • Att det finns ett ledigt, möblerat och ombonat sovrum som ni kan erbjuda det placerade barnet.
  • Att det finns bra kommunikationer till skola, fritidsaktiviteter och annan service.
  • Att en vuxen har tid för möten med skola, BUP, sjukvård/tandvård, socialtjänst, samordning gällande barnets umgänge med sitt nätverk osv.
  • Att ni har en trygg och stabil livssituation, med kraft, utrymme och känslor över till någon som verkligen behöver det.

Om ni efter fullföljd utredning bedöms ha tillräckligt överskott för att kunna bli ett familjehem kommer vi matcha er med ett barn eller syskonpar. För att matchningen ska bli så bra som möjligt gör vi gemensamt upp en bild av era förutsättningar och vilket sorts uppdrag som skulle passa just er familj.

Stöd och vägledning

Familjehemskonsulenten som stöttar er som familjehem har ansvaret att hitta rätt matchning och att stötta er i de uppdrag ni tar er an. Konsulenten kommer på hembesök för samtalsstöd, handledning och återkoppling en gång i veckan vid ny placering och där efter vid behov, men minst en gång var tredje vecka. Vi har även jour 24/7 för akuta ärenden.

Som konsulentstöd åt familjehem är vi en avlastning i vardagen och ett stöd i allt det som familjehemsuppdraget innefattar. Konsulenten ansvarar för att ni som familjehem får adekvat utbildning för uppdraget och stöttar i allt från administrativa uppgifter till vägledning i uppdraget och emotionellt stöd. Konsulenten kan även agera som ett bollplank för socialtjänsten, skolan, BUP, habilitering med flera för att hjälpa er som familjehem att se till att barnet får allt hen behöver.

Genom detta får även våra familjehemskonsulenter en tydlig överblick över det placerade barnet/ungdomens tillvaro och mående. Positiva som negativa aspekter uppmärksammas och arbete läggs på att upplysa och påverka de aktörer som har makt att förändra förhållandena till det bättre.

Familjehemmets ersättning

Familjehemmets ekonomiska ersättning består av arvodet och omkostnadsersättning. Arvodet är ersättningen för det uppdrag som utförs och är skattepliktigt. Omkostnadsersättningen är skattefri och ska täcka utgifter för mat, kläder, boende, fritidsaktiviteter och annat som barnet behöver. Ni får även ersättning för förlorad arbetsinkomst vid de placeringar där uppdrag kräver att en familjehemsförälder är hemma på heltid.

Ni behövs

Dags att ta steget. Bli familjehem.
Kontakta oss via telefon eller via vårt kontaktformulär för att anmäla intresse eller för att få svar på frågor.

"Äntligen känner jag mig som ett riktigt barn med riktiga föräldrar"

Orden kommer från pojken som är placerad hos oss. Han som kom för 3 veckor sedan. En liten vilsen kille. Tilltufsad av livet. Då var vi främlingar. Nu är vi vuxna han kan lita på.
Inte är det konfliktfritt och vi måste säja ”nej”, fler gånger än ”ja”. Men vi är trygghet, rutiner, stabilitet och praktisk omsorg. Vi är också en parentes i hans liv, för mamma och pappa finns där. När dom kan, när dom orkar. 
Även om vi är en parentes, kan vi göra skillnad. Både nu och sen. Som familjehems-föräldrar får vi vara med och styra båten, peka på vägen, så in hopp och framtidstro. Vi är viktiga nu. Tillsammans med mamma och pappa på avstånd. 
Vi har honom bara till låns. Men så länge han är ”våran pojke”, får han allt han behöver. Bekräftelse, omsorg, rutiner, uppskattning och kärlek. Han får lära sig hänsyn, för att vi visar honom hänsyn. 
Vi ger upp lite av vår bekvämlighet för han skull.
Texten är skriven av en av våra familjehemsföräldrar, pojken har bott i familjehemmet i snart två år

Har ni frågor? Då pratar vi gärna vidare med er!

Ring oss på tel. 010-129 60 16 eller använd formuläret nedan.