Bli familjehem

Bli familjehem

Vi söker familje- och jourhem för barn som saknar en trygg hamn och behöver ett hem där de kan bygga framtidstro. Som familjehem öppnar ni dörrarna till ert hem och ert familjeliv och ger kärlek, stöd, riktlinjer och regler till barn som av olika anledningar inte kan bo kvar hos sin ursprungsfamilj.

Familjehemsuppdraget

Ert uppdrag som familjehem är att se till att det placerade barnet blir en självklar medlem i er familj. I uppdraget ingår även samarbete med socialtjänst, det placerade barnets vårdnadshavare, barnets övriga nätverk, skola, sjukvård och eventuellt habilitering och BUP. En del barn behöver bo i familjehem under en kortare tid medan andra växer upp i sitt familjehem och bor kvar tills de är redo att flytta tillbaka till sina vårdnadshavare eller till ett eget boende.

Att bli familjehem innebär en extra belastning på er familjs känslomässiga resurser. Det är därför avgörande att samtliga familjemedlemmar är positivt inställda till att bli ett familjehem.

Familjehemsutredning och matchning

För att se om ni har det överskott som behövs för att bli ett familjehem kommer ni att genomgå en familjehemsutredning.

Kraven för att påbörja en familjehemsutredning är:

 • Att ni behärskar det svenska språket.
 • Att ni är 25 år eller äldre.
 • Att ni inte förekommer i polisens brott-och misstankeregister, försäkringskassans register avseende längre sjukperioder eller kronofogdens register.
 • Att ni har en stabil ekonomi.
 • Att ert boende är stadigvarande, det vill säga att ni inte hyr i andra hand, är inneboende eller dylikt.
 • Att det finns ett ledigt, möblerat och ombonat sovrum som ni kan erbjuda det placerade barnet.
 • Att det finns bra kommunikationer till skola, fritidsaktiviteter och annan service.
 • Att en vuxen har tid för möten med skola, BUP, sjukvård/tandvård, socialtjänst, samordning gällande barnets umgänge med sitt nätverk osv.
 • Att ni har en trygg och stabil livssituation, med kraft, utrymme och känslor över till någon som verkligen behöver det.

Om ni efter fullföljd utredning bedöms ha tillräckligt överskott för att kunna bli ett familjehem kommer vi matcha er med ett barn eller syskonpar. För att matchningen ska bli så bra som möjligt gör vi gemensamt upp en bild av era förutsättningar och vilka sorts uppdrag som skulle passa just er familj.

Konsulentstöd för familjehem

Den familjehemskonsulent som ansvarade för er utredning ansvarar även för att hitta rätt matchning och att stötta er i de familjehemsuppdrag ni tar er an. Vi har även jour 24/7 för akuta ärenden.
Konsulenten kommer på hembesök till er varannan vecka från och med att ni har tagit er an ett familjehemsuppdrag. Konsulentens uppgift är att:

 • Ansvarar för att familjehemmet får adekvat utbildning för uppdraget
 • Stötta familjehemmet i kontakten med ansvarig kommuns socialtjänst
 • Delta i skolans- och socialtjänstens möten gällande det placerade barnet
 • Finnas som samtalsstöd åt familjehemmet

Vid mer krävande uppdrag kan konsulenten organisera så att ni som familjehem får avlastning. Detta kan exempelvis bestå i personlig assistans för det placerade barnet om hen behöver hjälp med allmän daglig livsföring (ADL), eller kontaktperson några timmar i veckan om ni som familjehem behöver avlastas för att få tillräcklig återhämtning.

Familjehemmets ersättning

Familjehemmets ekonomiska ersättning består av arvodet och omkostnadsersättning. Arvodet är ersättningen för det uppdrag som utförs och är skattepliktigt. Omkostnadsersättningen är skattefri och ska täcka utgifter för mat, kläder, boende, fritidsaktiviteter och annat som barnet behöver. Ni får även ersättning för förlorad arbetsinkomst vid de placeringar där uppdrag kräver att en familjehemsförälder är hemma på heltid.

Ni behövs

Dags att ta steget. Bli familjehem.

Kontakta oss via telefon eller via vårt kontaktformulär för att anmäla intresse eller för att få svar på frågor.

"Äntligen känner jag mig som ett riktigt barn med riktiga föräldrar"

Orden kommer från pojken som är placerad hos oss. Han som kom för 3 veckor sedan. En liten vilsen kille. Tilltufsad av livet. Då var vi främlingar. Nu är vi vuxna han kan lita på.
Inte är det konfliktfritt och vi måste säja ”nej”, fler gånger än ”ja”. Men vi är trygghet, rutiner, stabilitet och praktisk omsorg. Vi är också en parentes i hans liv, för mamma och pappa finns där.
När dom kan, när dom orkar. 
Även om vi är en parentes, kan vi göra skillnad. Både nu och sen.
Som familjehems-föräldrar får vi vara med och styra båten, peka på vägen, så in hopp och framtidstro. Vi är viktiga nu. Tillsammans med mamma och pappa på avstånd. 
Vi har honom bara till låns. Men så länge han är ”våran pojke”, får han allt han behöver. Bekräftelse , omsorg, rutiner, uppskattning och kärlek.
Han får lära sig hänsyn, för att vi visar honom hänsyn. 
Vi ger upp lite av vår bekvämlighet för han skull.
Texten är skriven av en av våra familjehemsföräldrar, pojken har bott i familjehemmet i snart två år

 

 

 

 

 

             Frida Bertilsson, Familjehemskonsulent

Har ni frågor? Då pratar vi gärna vidare med er!

Ring oss på tel. 010-129 60 16 19 eller använd formuläret nedan.