Bli familjehem

Bli familjehem?

Vi söker kontinuerligt familje- och jourhem där barnet eller ungdomen i lugn och ro kan bygga upp sina relationer till en trygg vuxenvärld. Kontakta oss via telefon eller via vårt kontaktformulär under kontakt om ni är intresserade av att bli ett familjehem eller har frågor och funderingar kring familje- och jourhem.

Att vara ett familjehem

Att vara ett familjehem är ett väldigt intressant, emellanåt utmanande men framförallt givande antagande. Det handlar om att öppna dörrarna till sitt hem och familj, och erbjuda trygghet, omsorg, kärlek, struktur och regler till ett barn eller en ungdom som saknar dessa beståndsdelar i livet. Det är viktigt att som familj ha en önskan och strävan av att dela med sig av sin familj, vardag och sammanhållning.

Att vara ett familjehem kan innebära stora utmaningar vilket förutsätter att familjehemmet har en gemensam och tydlig ambition att lyckas. Denna ambition måste delas av samtliga medlemmar i familjen och en samsyn om vad uppdraget omfattar har stor betydelse. Då en ny individ flyttar in och blir en del i familjen påverkas alla, därför är det viktigt att alla i familjen är delaktiga. Ett uppdrag som familjehem har dock en början och ett slut. Erfarenheter visar likväl på att långsiktiga starka relationer med barnen eller ungdomarna etableras som kan bli livslånga.

Därför finns alltid våra konsulenter till hands för att hjälpa, stötta, ge handledning och utbildning till familjen under placeringens gång.

Familjehemmets funktion

Familjens uppgift är att finnas tillhanda, ge trygghet och kärlek och vara närvarande med kontinuitet. Detta innebär att vårda, ge omsorg och vara ett komplement och/eller i vissa fall ersättare för barnets biologiska föräldrar.

För att ni som familj ska ha de bästa förutsättningarna att bli ett välfungerande familjehem har ni till er hjälp en erfaren handledare. Handledaren har en sammanhållande funktion kring allt som rör den placerade ungdomen, vilket innefattar genomförande planer och kontakt med myndigheter, läkare, biologiska föräldrar och i förekommande fall skolpersonal.

Handledaren finns även tillhanda för familjen för att stötta, ge handledning och utbilda under placeringens fortlöpande.

Fyrens familjehemsutbildning

Alla våra familjehem genomgår vår grundutbildning. Målet med utbildningen är att ge familjehemmet kunskap och en grund att stå på inför ett uppdrag i hopp om att göra placeringen så framgångsrik som möjligt för alla parter.

Utbildningen utgår från socialstyrelsen material ”Ett hem att växa i” som finns att hämta på socialstyrelsens hemsida. Det är våra familjehemskonsulenter som blir era handledare och utbildare. Konsulenten besöker er löpande för att skapa ett tryggt och bra samarbete. Som familjehem hos Fyren Individ och familj har ni alltid stöd dygnet runt via vår jourhavande familjehemskonsulent.

Kontakta oss redan idag!

Ring oss på tel. 010- 129 60 16 eller använd formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.