Familjehem

Fyren individ och familj erbjuder konsulentstödda familjehem med olika bakgrund och ursprung för att kunna matcha varje individs unika behov.

En trygghet

Barn och ungdomar som flyttar till familjehem gör det för att de befinner sig i en otrygg och instabil situation. Där av finns våra familjehem tillgängliga för att skapa en trygghet och hållbar situation för barnet eller ungdomen. Våra professionella och erfarna konsulenter och handledare ger fortlöpande rådgivning och stöd dygnet runt.

Våra medarbetare

Fyren Individ och Familj har flera kompetenta medarbetare som jobbat länge inom socialt arbete och med barn och familj. Vi som jobbar med familje- och jourhemmen är utbildade socionomer, socialpedagoger och beteendevetare med lång erfarenhet.

För socialtjänsten

Alla familjer genomgår en gedigen utredning innan de blir en del av vår bank. Vi jobbar med att skapa en långsiktig och god relation till alla våra familjer, så att matchningen vid en placering blir bästa möjliga.

Fyren Individ och Familj utreder familjehemmen genom djupintervjuer med utgångspunkt i anknytningsteorin. Initialt före utredning görs en förhands och lämplighetsbedömning med hjälp av socialstyrelsens bedömningsinstrument, samt med samtycke görs kontroll i nödvändiga register; polisregister, socialregister kronofogde- och socialförsäkringsregister.

Bli familjehem?

Vi söker kontinuerligt familje- och jourhem där barnet eller ungdomen i lugn och ro kan bygga upp sina relationer till en trygg vuxenvärld. Kontakta oss via telefon eller via vårt kontaktformulär under kontakt om ni är intresserade av att bli ett familjehem eller har frågor och funderingar kring familje- och jourhem.