Synpunkter
och klagomål

Som ett led i arbetet med att förbättra och utveckla verksamheten vill vi ta del av dina synpunkter och klagomål. Ditt meddelande går till verksamhetschefen som ansvarar för att synpunkter och klagomål analyseras och åtgärdas.

Lämna namn och telefonnummer så återkommer verksamhetschefen till dig när ditt ärende är utrett. Du får då besked om vilka åtgärder som kommer att vidtas. Det går också bra att ringa på våra ordinarie telefonnummer som du hittar under kontakter.

Har ni frågor? Då pratar vi gärna vidare med er!

Ring oss på tel. 010-129 60 16 eller använd formuläret nedan.