För socialtjänsten

Alla familjer genomgår en gedigen utredning innan de blir en del av vår bank. Vi jobbar med att skapa en långsiktig och god relation till alla våra familjer, så att matchningen vid en placering blir bästa möjliga.

Fyren Individ och Familj utreder familjehemmen genom djupintervjuer med utgångspunkt i anknytningsteorin. Initialt före utredning görs en förhands och lämplighetsbedömning med hjälp av socialstyrelsens bedömningsinstrument, samt med samtycke görs kontroll i nödvändiga register; polisregister, socialregister kronofogde- och socialförsäkringsregister.

Utbildning och handledning

Familjehemmen får ta del av vår grundutbildning, som anpassas efter situation och behov, för att kunna erbjuda de familjehemsplacerade en trygg och god omvårdnad. Vidare får våra familjer handledning med utbildad handledare i grupp.

Familjehemmen får även besök av Fyrens konsulenter en gång i veckan vid ny placering och där efter vid behov men minst en gång var tredje vecka. Besöken har som syfte att ge familjehemmen stöd genom samtal och se hur samarbetet är mellan familjehemmet och den placerade.

Jour 24/7

För stöd och rådgivning finns våra konsulenter alltid tillgängliga via telefon dygnet runt.

Kontakta oss redan idag!

Ring oss på tel. 010- 129 60 16 eller använd formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.