Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19

Sju enkla råd för att skydda dig och andra (Folkhälsomyndigheten):

1. Stanna hemma om du är sjuk eller känner lindriga
symtom som halsont, hosta eller snuva. Stanna
hemma minst 48 timmar efter att du blivit frisk.
2. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i
minst 20 sekunder.
3. Använd handsprit när möjlighet till handtvätt inte
finns.
4. Undvik nära kontakt med sjuka människor.
5. Undvik att röra vid ögon, näsa eller mun.
6. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
7. Tänk på att inte besöka äldre om du är sjuk eller
har sjukdomssymtom.

Har ni frågor? Då pratar vi gärna vidare med er!

Ring oss på tel. 010-129 60 16 eller använd formuläret nedan.